Sprawdź kontrahenta nawet jeśli nie budzi podejrzeń

Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2017 r. (3063-ILPP1-2.4512.2. 2017.2.AW).

Chodzi tu również o sytuacje, w której w dobrej wierze odliczamy podatek od faktur VAT kontrahenta a później okaże się, że nie był on czynnym podatnikiem podatku VAT – w takim przypadku to my będziemy musieli zwrócić odliczony podatek.