MINISTERSTWO FINANSÓW CHCE ZASTĄPIĆ USTAWY O PIT I CIT TRZEMA NOWYMI USTAWAMI

Co zakłada projektowana zmiana w podatkach oprócz końca PIT i CIT?

Koncepcja, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Finansów, zakłada w pierwszej kolejności przygotowanie trzech nowych aktów prawnych. W opinii rządu zmiany powinny mieć charakter kompleksowy i systemowy. Powstać mają: ustawa dotycząca opodatkowania działalności gospodarczej, ustawa o podatku od wynagrodzeń, rent oraz ustawa regulująca zyski kapitałowe. Mają one z dniem wejścia w życie uchylić obecne przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie, które może spotkać się z akceptacją rządu. Istnieje bowiem alternatywna koncepcja, na podstawie której powstać może jedna ustawa regulująca w trzech blokach kwestie opodatkowania dochodów w zakresie: wynagrodzeń, dochodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych. Powyższe powinno na pewno zostać poddane dyskusji środowiska naukowego, doradców podatkowych, przedsiębiorców czy prawników zajmujących się powyższymi zagadnieniami, którzy powinni wspomniane rozwiązania zaopiniować. Zauważa się bowiem, iż funkcjonowanie na podstawie nowych przepisów mogłoby być problematyczne ze względu na mnogość pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, na przykład w sytuacji, gdy dana osoba otrzymywałaby wynagrodzenie z kilku źródeł, takich jak umowa o pracę, umowa-zlecenie czy działalność gospodarcza.

Koncepcja likwidacji obecnych przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych nie może wprowadzić utrudnień ani wątpliwości interpretacyjnych. Wskazać należy, że pierwsza z projektowanych ustaw – odnosząca się do podatku od wynagrodzeń – ma regulować dochody osób zatrudnionych. Niezbędne jest więc ustalenie podstawowych zasad rozliczania tych dochodów, przedstawienie definicji „etatowców” oraz rozstrzygnięcie kwestii osób pracujących w oparciu o samozatrudnienie, którzy w projekcie ustawy o podatku jednolitym uznani zostali za pracowników. Druga ustawa ma zamiar kompleksowo regulować podatki od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Z planów Ministerstwa Finansów wynika, że w tym jednym akcie prawnym mają zostać skupione regulacje prawne dotyczące wszystkich przedsiębiorców. Kluczowe jest zatem wyjaśnienie, czy ustawa będzie normować zasady podatkowe obowiązujące we wszystkich firmach, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, czy też powstaną pewne szczegółowe regulacje. Trzecia ustawa odnosić się ma do opodatkowania dochodów z oszczędności kapitałowych. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazują, że jednym z naczelnych pomysłów będzie propozycja rozdzielenia opodatkowania przedsiębiorstw oraz kapitału pasywnego, np. zysków z oszczędności kapitałowych, odsetek czy dywidendy.

źródło: www.biznes.interia.pl