Od 1 czerwca wyższe limity dla dorabiających emerytów

Od 1 czerwca 2017 emeryci i renciści mogą dorobić do 3047,50 zł bez ryzyka, że świadczenie zostanie im zmniejszone. Jeśli zarobki przekroczą 5659,70 zł, ZUS zabierze emeryturę lub rentę.

Od  1 marca do 31 maja 2017 limity zarobków wynosiły 2953,30 zł i 5484,60 zł. Od 1 czerwca limit 70 proc.  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. wynosi 3047,50 zł (wzrost o 94,2 zł), a limit 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. – 5659,70 zł (wzrost o 175,1 zł).

Co to oznacza? Od jutra, jeśli emeryt lub rencista dorobi miesięcznie:

– do 3047,50 zł zł brutto – nie musi obawiać się zmniejszenia świadczenia,

– od 3047,51 zł do 5659,70 zł brutto – świadczenie zostanie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

– powyżej 5659,70 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Świadczenia nie mogą być zmniejszone o więcej niż:

– 565,53 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

– 424,18 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

– 480,73 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Emeryt lub rencista powinien zawiadomić ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego przychodu. Dotyczy to także płatnika składek. Warto tego pilnować, aby uniknąć konieczności zwracania pieniędzy do ZUS.

 

źródło: www.rp.pl