Nowe zasady opłacania składek ZUS od stycznia 2018 roku

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/ubezpieczam-sie/platnik-skladek-do-zus/zmiany-zasad-oplacania-skladek-zus?utm_source=2017mail67&butm_medium=link3&utm_campaign=2017mail