Pensja minimalna i minimalna stawka godzinowa w 2019

Styczeń to tradycyjnie pora kluczowych zmian w prawie, do których należy między innymi ustalenie przez Radę Ministrów wysokości płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej. W praktyce oznacza to tyle, że żaden pracownik zatrudniony na umowę o pracę nie może otrzymać pensji niższej od ustalonego przez rząd “minimalnego wynagrodzenia”, którego mechanizm obliczania regulują przepisy.

Wyższa płaca minimalna w 2019

Zgodnie z przyjętym we wrześniu rozporządzeniem, od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna wzrosła o 7,1 % i wynosi 2250 zł brutto. To o 150 zł brutto więcej w porównaniu do roku poprzedniego (2100 zł brutto) i 47,2 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 rok.  Wobec tego wysokość minimalnej pensji netto, czyli “na rękę”, wyniesie w tym roku ok. 1634 złote.

A co z pensją pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy? W tym przypadku wynagrodzenie jest proporcjonalne do wymiaru minimalnej pensji osób pracujących na pełny etat (a zatem pracownik zatrudniony na pół etatu otrzyma w tym roku 1125 zł brutto “najniższej krajowej”).

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, bez względu na swój staż pracy, otrzyma minimalne wynagrodzenie. Przepisy te jednak obowiązują tylko w przypadku pracy na etat, a to oznacza, że nie stosuje się ich do umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie czy o dzieło.

Zmiany w minimalnej stawce godzinowej

Podwyższeniu o złotówkę uległa również w tym roku minimalna stawka godzinowa, która obecnie wynosi 14,70 zł brutto. Warto pamiętać, że jest to stawka obowiązująca także  osoby samozatrudnione, które świadczą usługi dla innych firm.

Dzięki temu pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne mają otrzymać wynagrodzenie porównywalne z “najniższą krajową”, a taki rodzaj zatrudnienia przestać być niegodziwie wykorzystywany przez przedsiębiorców.

źródło: www.saldeosmart.pl