„Co będzie wygodniejsze”. Ma zniknąć obowiązek pieczątki na dokumentach

 

Do lipca 2019 roku zostaną zniesione wymagania stosowania pieczątki przez obywateli i przedsiębiorców, przewidziane w blisko 170 aktach prawnych – zapowiedziało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Rada Ministrów przyjęła dokument rekomendujący takie działanie.

Jak poinformował resort w komunikacie, dzięki temu, załatwiając sprawę w urzędzie, mamy mieć wybór, czy chcemy użyć pieczątki, czy w inny, na przykład elektroniczny sposób zamieścić swoje dane.

Zbędny formalizm

Ministerstwo zwróciło uwagę, że obowiązujące przepisy wymuszają na przedsiębiorcach stosowanie między innymi pieczątki firmowej, pieczątki płatnika, pieczątki pracodawcy, pieczątki imiennej czy pieczątki wnioskodawcy.

Dotyczą one głównie wniosków, oświadczeń, sprawozdań, protokołów i informacji. Brak właściwej pieczątki na dokumencie składanym przez przedsiębiorcę może przyczyniać się do przedłużania rozpatrywania spraw lub odmowy przyjęcia wniosku.

Tymczasem – jak zauważyło MPiT – nie zawsze pieczątka jest potrzeba i wymaganie jej użycia stanowi zbędny formalizm. „Jest też barierą w elektronizacji procedur, zapewniających szybką i sprawną komunikację z urzędami” – dodano w komunikacie.

To ma się zmienić.

„Elektronizacja procedur administracyjnych”

Według resortu przedsiębiorczości, identyfikacja może być więc dziś możliwa na wiele sposobów, na przykład przez umieszczenie danych w formie stosownego nadruku czy złożenie czytelnego podpisu.

„Dajemy obywatelom wybór. W zależności o tego, co będzie dla nich wygodniejsze, będą mogli użyć pieczątki albo w inny sposób zamieścić dane ich identyfikujące” – podkreślił, cytowany w komunikacie, wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.

„Elektronizacja procedur administracyjnych to jeden z elementów działań na rzecz sprawnego państwa. Chcemy zapewnić przyjazne sposoby kontaktu z urzędami, również drogą elektroniczną. Obowiązek używania pieczątek natomiast uniemożliwia elektronizację procedur administracyjnych” – dodał.

Zaznaczając, że istotą planowanych zmian nie jest natomiast odstąpienie od stosowania pieczęci urzędowych przez organy administracji publicznej lub podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej.

Uproszczenie procedur

Według ministerstwa, zmiana będzie sprzyjała uproszczeniu procedur i zminimalizowaniu ryzyka ich przedłużania.

„Pozwoli w większym zakresie korzystać z elektronicznych rozwiązań, na rozwój których stawia rząd w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przyczyni się do zwiększenia liczby załatwianych spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu czy biura oraz ponoszenia związanych z tym kosztów” – podkreślono.