Nowelizacja ustawy o VAT

Tylko mały podatnik będzie mógł rozliczać VAT za okresy kwartalne… Jedną z istotniejszych zmian w nowelizacji ustawy o VAT jest likwidacja rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, będą mogli składać deklaracje VAT za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do … Czytaj dalej