Rządowy skok na składkę rentową

Rząd szykuje kolejne zmiany. Chce zakazać przyznawania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy osobom, które osiągną obniżony wiek emerytalny i to nawet wówczas, gdy nie pobierają emerytury – alarmuje w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.

„Na rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów czeka projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych” – czytamy w artykule.

Prawo do renty

„Okazuje się, że przy okazji zmian dodano regulację uniemożliwiającą uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny lub pobiera emeryturę” – pisze „DGP”.

Dziennik wskazuje zarazem, że „obowiązek płacenia składek rentowych pozostanie. Tak rząd chce ratować finanse ZUS” i podkreśla, że „przedsiębiorcy są tym pomysłem oburzeni”.

„To jest narzucanie firmom kolejnego podatku. Efekt będzie taki, że w ogóle nie będą zatrudniać emerytów na podstawie umowy o pracę” – ostrzega Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Narzucenie takiego ograniczenia będzie sprzeczne z zasadą, zgodnie z którą w razie zbiegu prawa do kilku świadczeń wypłaca się to wyższe lub wskazane przez ubezpieczonego – konkluduje „DGP”.