Aktualizacja Saldeo – Nowe udogodnienie dla naszych klientów

Lutowa aktualizacja SALDEO wprowadza nowość – moduł KASA z funkcjami wystawiania dokumentów KP, KW oraz generowania Raportów Kasowych. Funkcja jest dostępna jako rozszerzenie Pakietu Komunikacja z Klientem.

Nowa funkcja, która uzupełnia funkcjonalności Pakietu Komunikacji z Klientem. Moduł KASA umożliwia wystawianie dokumentów KP i KW oraz generowanie Raportów Kasowych.

Wystawianie dokumentów KP i KW działa bardzo podobnie jak wystawianie faktur – obowiązuje wspólna baza kontrahentów, dla których wystawia się te dokumenty. Dla KP/KW można zdefiniować sposób ich numerowania spośród 4 opcji – numeracja miesięczna, roczna, mieszana i indywidualna. Numeracja ta jest niezależna od sposobu numerowania faktur.

W ramach modułu KASA dostępne są następujące funkcjonalności:

  • wystawianie dokumentów KP i KW
  • pobieranie dokumentów KP i KW do pliku PDF
  • generowanie Raportu Kasowego wg walut, dla których były wystawiane dokumenty KP/ KW
  • pobieranie Raportu Kasowego do PDF

Standardowo dla KP/ KW i Raportów Kasowych działają funkcje podglądu, edycji i usuwania.

Dla modułu KASA, podobnie jak dla innych funkcji w aplikacji obowiązuje zamykanie miesiąca – po zamknięciu przez Biuro Rachunkowe miesiąca nie ma możliwości dodawania w nim dokumentów KP/ KW, a także wygenerowania Raportu Kasowego przez Firmę (klienta biura).

źródło: www.saldeosmart.pl