Zmiana formy opodatkowania do 20 stycznia

Początek roku to okres, w którym przedsiębiorcy mogę zmienić formę opodatkowania na 2017 rok. Dla podatników będącymi osobami fizycznymi, w Polsce dostępne są cztery formy opodatkowania – karta podatkowa, ryczałt, podatek liniowy, zasady ogólne.

Zmiana zasad opodatkowania to jeden ze sposobów optymalizacji podatkowej. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do nas.