LIMITY OBOWIĄZUJĄCE W 2017 ROKU

Znane już są limity obowiązujące w 2017 roku ważne dla przedsiębiorców:

  1. Jednorazowy odpis amortyzacyjny – 215.000 zł
  2. Mały podatnik w VAT : wartość sprzedaży nie przekroczyła 5.157.000 zł;
  3. Mały podatnik w podatku dochodowym – wartość sprzedaży nie przekroczyła 5.157.000 zł