Fiskus po nowemu…

Koniec z Izbami Skarbowymi i Urzędami Celnymi. Teraz będzie KAS…

Od 1 marca 2017 roku zaczyna działalność Krajowa Administracja Skarbowa – w skrócie KAS. To kolejny etap planu Morawieckiego, który zamierza scentralizować sposób poboru danin a zarazem zmniejszyć koszty ich uzyskiwania.

KAS to wyspecjalizowany organ rządu, który ma czuwać nad poborem należności podatkowych, należności celnych i niektórych innych opłat skarbowych. Ma też zajmować się ochroną interesów Skarbu Państwa oraz ochroną obszaru celnego Unii Europejskiej. Rola KAS to także obsługa i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługa i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Po co powstaje KAS? Bo obecnie rządowa administracja podatkowa i celna są mocno rozproszone. To sprzyja szarej strefie, rozmaitym interpretacjom prawnym w tej samej sprawie jak również mocno podraża koszty ściągania danin. Jeszcze teraz administracja podatkowa i celna składa się z trzech niezależnych od siebie pionów: administracji podatkowej (izby i urzędy skarbowe), Służby Celnej (izby i urzędy celne wraz z oddziałami celnymi) oraz kontroli skarbowej (urzędy kontroli skarbowej wraz z oddziałami zamiejscowymi). W efekcie kompetencje organów nieraz krzyżują się, a i w różnych przypadkach w rozmaity sposób formułują one interpretacje obowiązków skarbowych oraz ich wykonania.

Od 1 marca 2017 roku nowa struktura będzie znacznie prostsza: powstaną izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Ma to pomóc w uszczelnieniu systemu ściągania danin, dzięki m.in. integracji baz danych o podatnikach, umożliwiając sprawniejsze kontrole i wychwytywanie nieprawidłowości.

Szefem KAS-u będzie wiceminister Marian Banaś, który podlegał będzie bezpośrednio premier Beacie Szydło. To jemu będą podlegali wszyscy dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych. Rola KAS będzie typowo wykonawcza, a od jednolitej interpretacji przepisów będzie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, którego obowiązkiem będzie interpretacja indywidualnych przepisów podatkowych oraz szkolenie kadr.

Reforma już się rozpoczęła: od 2 grudnia wszystkie izby skarbowe przekształciły się w izby administracji skarbowej, a tylko do końca lutego działać będą w obecnej formie izby skarbowe. Największe obawy budzi sposób, w jaki w reformie znajdzie się służba celna, która dotąd miała sporą autonomię.

Źródło: portal DzieńDorbyBiałystok.pl