Roczna granica składek emerytalno-rentowych w 2017 r.

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1188) w 2017 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosić będzie 127.890 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia − 4.263 zł.